TINGIMUSED


Müüja esindab kaubamärki Stalai Jums.

Lauad teile - veebipood www.stalaijums.lt

Üldsätted:

Reeglid on Pooltele siduv juriidiline dokument, mis määrab Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, kauba ostmise ja eest tasumise tingimused, kauba kohaletoimetamise ja tagastamise korra, poolte kohustused ja muud tingimused. seotud kaupade ostmise ja müügiga aadressil www.stalaijums.lt

Vajadusel või Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud asjaolude esinemisel on Müüjal õigus Reegleid muuta, täiendada või täiendada.

Kui Müüjal on õigus või kohustus edastada Ostjale teavet või dokumente e-posti teel, vastutab Ostja kõikidel juhtudel Müüjale Ostjale kuuluva toimiva e-posti aadressi edastamise eest.

Kauba tellimine, ostu-müügi õigussuhte tekkimise hetk:

Tellides kaupa internetist aadressil www.stalaijums.lt, peab Ostja täpsustama oma Isiku- või Ettevõtteandmed Müüja poolt antud vastavates infoväljades.

Kui Ostja sooritab pärast toote valimist ja kaubakorvi moodustamist kõik tellimuse etapid, millest viimane on makseviisi valik ja kinnitamine, loetakse, et ostu-müügi õigussuhe on tekkinud ajavahemikul Müüja ja Ostja vahel on sõlmitud ostu-müügileping.

Iga Ostja tellimus salvestatakse www.stalaijums.lt andmebaasi.

Ostja õigused:

Ostjal on õigus osta kaupu vastavalt www.stalaijums.lt reeglitele.

Ostjal on õigus tellimusest keelduda vastavalt reeglitele.

Ostjal on õigus lepingust taganeda vastavalt lepingu reeglitele.

Ostjal on õigus ostetud kaup ümber vahetada või tagastada punktis "Kauba tagastamine" toodud korras.

Ostjal on muud käesolevates reeglites ja Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud õigused.

Ostja kohustused:

Ostja, kasutades www.stalaijums.lt, peab täitma oma kohustusi, järgima veebilehel www.stalaijums.lt selgelt märgitud reegleid ja muid tingimusi ning mitte rikkuma Leedu Vabariigi seadusi.

Ostja, kes kontrollis ostu sooritamise ajal jaotist "Telli uudiskiri", nõustub saama www.stalaijums.lt uudiskirju.

Ostja kohustub toote pärast kättesaamist kohe lahti pakkima ja mitte hoidma seda suletud pakendis. Transpordi ajal võivad kaubad temperatuurierinevuse tõttu märjaks saada, mistõttu on vajalik need lahti pakkida.

Müüja õigused:

Müüjal on õigus muuta, peatada või lõpetada teatud www.stalaijums.lt funktsioonide või nende osade toimimine või muuta www.stalaijums.lt elementide paigutust.

Müüjal on õigus muuta www.stalaijums.lt teenuste osutamise viisi või peatada, lõpetada teenuste või nende osa pakkumine, tasuda teenuste või teenuste osa eest.

Müüja kohustused:

Müüja kohustub reeglites sätestatud tingimustel tarnima Ostja poolt tellitud kaubad ning vastu võtma Ostja poolt tagastatud kauba.

Kui Müüjal ei ole oluliste asjaolude tõttu võimalik tellitud toodet Ostjale tarnida, kohustub ta pakkuma Ostjale võimaluste piires analoogset või sarnast toodet. Kui Ostja keeldub analoogse või sarnasena pakutud toodet vastu võtmast, kohustub Müüja ettemaksu sooritamise korral Ostjale tasutud raha tagastama 14 (neljateistkümne) tööpäeva jooksul ning igal juhul tellimuse tühistama.

Toodete hinnad, tasumise kord ja tingimused:

www.stalaijums.lt tehtud tellimusel on kaupade hinnad märgitud eurodes, sealhulgas sel ajal kehtiva käibemaksu summa vastavalt seadusandlusele. Ostjale müüakse kaupu www.stalaijums.lt kaupluses tellimuse vormistamise hetkel kehtivate hindadega.

Kui Müüja saab kauba eest tasu või on laekunud kinnitus ostu finantseerimise kohta, hakkab arvestama kauba tarnetähtaeg. Kui makset ei laeku 7 kalendripäeva jooksul, siis teie tellimus tühistatakse automaatselt.

Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et ostudokumendid - arved - edastatakse talle elektrooniliselt Ostja registreerimisvormis märgitud e-posti aadressile viivitamata pärast tellimuse vormistamist. Käibemaksuarvetel on märgitud väljavalitud kaubad, nende kogus, kauba lõpphind koos kõigi maksudega ja muud raamatupidamist reguleerivate õigusaktidega kooskõlastamist nõutavad andmed.

Kauba hind ei saa muutuda peale Müüja poolt tellimuse kinnitamist, välja arvatud juhtudel, kui kauba hind on muutunud tehniliste vigade tõttu infosüsteemides või muudel Müüjast mitteolenevatel objektiivsetel põhjustel. Kui Ostja antud juhul ei ole nõus toodet uue hinnaga ostma, võib Ostja tellimuse tühistada, teavitades sellest Müüjat 2 (kahe) tööpäeva jooksul. Tellimuse tühistamisel käesolevas punktis sätestatud korras tagastatakse Ostjale kõik Ostja poolt tasutud summad.

Müüja, kuulutades välja kampaania, kauba või kaubagrupi eripakkumise s, teavitab Ostjat, et toote allahindlusi ei kombineerita teiste allahindlustega.

Käesolevate Reeglite kinnitamisega nõustub Ostja, et erandjuhtudel võib kauba kohaletoimetamine viibida Müüjast mitteolenevate ettenägematute asjaolude tõttu. Sel juhul kohustub Müüja koheselt Ostjaga ühendust võtma ning tarnetingimused ja muud tingimused kooskõlastama.

Kauba Ostjale üleandmisel peab Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise ja eseme(te) seisukorda ning allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi. Pärast ostja poolt saadetise üleandmis-vastuvõtmisdokumendi allkirjastamist loetakse, et kaup on üle antud sobivas seisukorras, puuduvad kahjustused, mille põhjuseks ei saa olla tehaseviga ning kaubas ei esine vasturääkivusi. toote(de) komplekteerimine (nagu saab kindlaks teha kauba välise kontrolli käigus).

Olles märganud, et tarnitud toote pakend on kahjustatud (kortsus, märg või muul viisil väliselt kahjustatud), toode(d) on kahjustatud ja/või toode(d) ei ole komplektne, peab Ostja selle märkima toote üleandmisel - vastuvõtudokumendi ja Müüja või tema esindaja juuresolekul vormistada vabas vormis saadetise ja/või eseme(te) rikkumise/mittevastavuse akt ning teavitada Müüjat olukorrast e-posti teel. posti teel: [email protected]

Kui Ostja neid toiminguid ei tee, vabaneb müüja vastutusest kaubale tekitatud kahju eest, kui sellise kahju tekkimise aluseks ei ole tehaseviga, ning tootepakendis esinevate lahknevuste eest üksnes juhul, kui need lahknevused on tuvastatavad. kauba väliskontrolli käigus.

Vastutus:

Ostja vastutab www.stalaijums.lt kaudu tehtud toimingute eest

Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, olenemata Müüja soovitustest ja oma kohustustest, ei tutvunud käesolevate Reeglitega, kuigi talle oli selline võimalus antud.